Dotace řešíme za Vás pro Vás!

Žádat mohou vlastníci stávajících dokončených rodinných domů a vlastníci novostaveb, domácí fotovoltaická elektrárna je propojena s distribuční sítí, vyrobená energie se přednostně spotřebovává v domě. Začíná tak ideální období pro investici do vašeho solárního systému, který se vám v delším časovém horizontu vyplatí. Dotace lze nově získat i na rekreační objekty!

Nová zelená úsporám 2021

Na fotovoltaickou elektrárnu můžete získat 40 000–205 000 Kč.

Startujeme na plné obrátky

                          Jak vypadají nové podmínky?

 • Všechny realizace a faktury musí platit  od 1. 1. 2021 (ne z roku 2020),
 • žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci rodinných domů, nebo trvale obývaného rekreačního objektu s trvalým pobytem – podmínkou je doložení, že trvalý pobyt platí více jak 2 roky před podáním dotace,
 • rodinný dům musí být maximálně o 3 bytových jednotkách,
 • pokud již máte zrealizováno, tak musí být dům zkolaudovaný nejméně 2 roky od data poslední faktury,
 • pokud realizace ještě neproběhla, tak minimálně 2 roky od podání dotace,
 • nově nepotřebujete projektovou dokumentaci na výměnu zdrojů tepla (zůstává jen u fotovoltaiky)
 • zůstává bonus 10 % k dotaci pro kraje: Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský,
 • netřeba dokazovat příjem (tak jako u kotlíkových dotací),
 • vše se podává pouze elektronicky.
 • Podávání žádostí i všech souvisejících dokumentů bude nově v programu Nová zelená úsporám probíhat elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR a prokázání vaší Identity občana bude nutným prvním krokem pro přihlášení do tohoto systému. To znamená, že pokud se chystáte žádat o dotaci, musíte mít nejprve zřízenou a aktivovanou elektronickou identifikaci. Identitu občana budete potřebovat i v případě, kdy za vás žádost o dotaci bude vyplňovat zplnomocněná osoba.

Můžete získat ještě větší příspěvek než dosud

  Odpadá také omezující podmínka spotřeby vyrobené energie přímo v domácnosti. Doteď bylo nutné, aby domácnost spotřebovala alespoň 70 % vyrobené energie, což výrazně ovlivňovalo a omezovalo velikost instalací. Podmínka se ruší. Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy do velikosti 10 kWp a maximální výše podpory se navyšuje až na 205 000 korun.
 • Stejně jako u dosavadního znění NZÚ, i v nových podmínkách zůstává nárok na jednorázový příspěvek 5 000 Kč na vypracování projektové dokumentace. Vedle toho zůstává také navýšení dotací o 10 % v tzv. znevýhodněných krajích (tj. Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský).

Pomůže kombinace technologií

  Pokuste se při realizaci nebo obnově svého fotovoltaického systému kombinovat jednotlivé technologie, které přináší bonusy z dotačního programu. Pokud například už doma máte tepelné čerpadlo a pořídíte si k němu fotovoltaiku, která umožní, aby se přebytky využívaly právě k provozu čerpadla, dostanete se až ke stropu 205 000 korun.

  Zajímavá je situace, pokud tepelné čerpadlo ještě nemáte a rozhodnete se jím nahradit původní elektrokotel nebo jiný zdroj tepla na tuhá paliva. Jestliže si k tomu navíc na střechu pořídíte solární elektrárnu, můžete čerpat podporu z více podoblastí programu. Až k 205tisícové dotaci tak získáte ještě jednorázový bonus 140 000 korun

  Ještě zbývá připočíst 10 000 korun za kombinaci dvou technologií.  Využít se toho dá třeba v souvislosti s elektromobilitou. Za instalaci wallboxu k dobíjení elektromobilu máte nárok na příspěvek 30 000 Kč (podmínkou přitom není vlastnictví elektromobilu) a nadto ještě dostanete zmíněných 10 000 Kč jako bonus za kombinaci.

 Svěřte svůj projekt nám a my vám všechny informace o kombinacích technologií a bonusech sdělíme. Potom samotné zvýhodnění pro váš projekt i získáme.

      Jak dosáhnout nejvyšší podpory?

  Maximálního příspěvku 205 000 korun se dá dosáhnout vhodně dimenzovanou sestavou fotovoltaiky
s bateriovým úložištěm,nebo i třeba v souvislosti s elektromobilitou. 
  Víme, jak na to, proto se na nás neváhejte obrátit. A víme také to, jak připravit optimální fotovoltaickou sestavu pro váš dům s ohledem na možné dotace.

Čím větší instalace, tím větší dotace

 • U jednoduchých fotovoltaických sestav, kde se vyrobená energie buď rovnou spotřebovává nebo se využívá k ohřevu vody (tzn. neukládá se do baterií), začíná podpora na             40 000Kč za 2 kWp instalovaného výkonu (menší instalace na dotaci nemají nárok). Za každou další 1 kWp instalovaného výkonu (až do celkových 10 kWp) se pak připočítává   dalších 10 000 Kč. U sestavy o velikosti 3 kWp tak obdržíte podporu ve výši 50 000 Kč. 7kWp sestava představuje dotaci 90 000 Kč a největší podporovaná instalace o velikosti              10 kWp znamená příspěvek 120 000 Kč.
 •  U sestav s bateriovým úložištěm se můžete těšit na ještě vyšší podporu. Minimální instalovaný výkon potřebný k získání dotace je stejně jako u předchozího bodu 2 kWp. V kombinaci s hybridním střídačem (tedy takovým, který umožňuje ukládat energii do baterií) vám tato velikost elektrárny přinese základní příspěvek 60 000 Kč. Znovu platí, že za každou další 1 kW instalovaného výkonu (až do celkových 10 kWp) získáte dalších 10 000 Kč.  K tomu je ovšem potřeba připočítat ještě dotaci na baterie, která činí 10 000 Kč na každou 1 kWh. Jak už bylo řečeno v úvodu, kapacita baterií musí odpovídat minimálně velikosti instalovaného výkonu elektrárny. 2kWp fotovoltaiku tak musí doplňovat úložiště o minimální kapacitě 2 kWh. U takto minimalistické sestavy byste měli nárok na podporu ve výši 80 000 Kč (60 000 Kč za fotovoltaiku a hybridní střídač + 20 000 Kč za bateriové úložiště). S rostoucím instalovaným výkonem a zvyšující se kapacitou baterií pak roste i dotační podpora – až do stanoveného limitu 200 000 Kč.
 • Sestava fotovoltaiky s úložištěm, která přebytky energie posílá do tepelného čerpadla. Základní dotace za 2kWp fotovoltaiku a střídač, který umožňuje tzv. regulaci do tepelného čerpadla, činí 100 000 Kč. Pokud bychom k tomuto základu přidali další 4 kWp instalovaného výkonu a 6 kWh bateriového úložiště, dostáváme se na maximální možnou dotaci 200 000 Kč. Hodí se ale upozornit, že ne každé tepelné čerpadlo umí takto pracovat s přebytky z fotovoltaiky.

Vybrané instalace u zákazníků